23/3 -13 föddes sju valpar! Tre tikar och fyra hanar.